Matka, Syn, Bóg - drugi album studyjny Wojciecha Waglewskiego, Emade i Fisza. Wydawnictwo ukazało się 25 października 2013 roku nakładem Agora S.A.