krytyka sztuki

Karolina Plinta

Krytyczka sztuki, redaktorka magazynu „Szum”, doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego.